Dr. Tomas VaičIūnas Gyvensenos medicinos ekspertas

Dr. Tomas Vaičiūnas

Gyvensenos medicinos ekspertas

Rezervuoti

Darbo patirtis

2020 m. – 2022 m. Oskaro Minkovskio Diabeto Centras, Klinikinio Gyvensenos medicinos modelio formuotojas ir koordinatorius, Gyvensenos medicinos intervencijų ekspertas
2019 m. – šiuo metu Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Profilaktinės medicinos katedra, Kaunas, Lietuva Magistro studijų programos „Gyvensenos medicina“ vadovas Profilaktinės medicinos katedros lektorius
2015 m. – šiuo metu Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Sveikatos tyrimų institutas, Kaunas, Lietuva Jaunesnysis mokslo darbuotojas
2015 m. – 2019 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Sveikatos psichologijos katedra, Kaunas, Lietuva Magistro studijų programos „Gyvensenos medicina“ koordinatorius Sveikatos psichologijos katedros lektorius
2012 m. rugsėjis – 2014 m. birželis Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Sveikatos psichologijos katedra, Kaunas, Lietuva Asistentas
2010 m. birželis – 2015 gegužė Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, Kaunas, Lietuva Visuomenės sveikatos specialistas, skyriaus vadovas

Išsilavinimas

2010 m. – 2012 m. Visuomenės sveikatos vadybos magistras, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Kaunas, Lietuva
2006 m. – 2010 m. Visuomenės sveikatos bakalauras, Kauno medicinos universitetas, Kaunas, Lietuva
2022 m. – šiuo metu Mokslų daktaras, Sveikatos mokslai, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Sveikatos tyrimų institutas, Kaunas, Lietuva

Projektai

2014 m. – šiuo metu Health and Behaviour of School Aged Children (PSO)
PSO koordinuojamo tyrimo tyrėjas, atstovas lietuvai
2019 m. – 2023 m. „Vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių profilaktikos, pagalbos prieinamumo ir teikiamų paslaugų kokybės plėtra“, Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0011. Europos sąjungos fondų investicijos Lietuvoje.
Jaunesnysis mokslo darbuotojas, poveiklės vadovas
2018 m. – 2020 m. “BaltCityPrevention”: Baltic cities tackle lifestyle related diseases. Europos Regiono Vystymo Fondas.
jaunesnysis mokslo darbuotojas
2014 m. – 2017 m. „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ (Nr. NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001)
Projekto vykdytojas
Poveiklės: a)„Tarptautinės ir nacionalinės sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo patirties analizė“ - atsakingasis vykdytojas; b) „Valstybės ir savivaldybių valdžios sektoriaus (sveikatos ir kt. sektorių) subjektų, įskaitant specialistus, administracinių gebėjimų stiprinimas“ - mokymų vykdytojas
2013 m. – 2014 m. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija ir „Norway Grants“: 2009-2014 m. Norvegijos finansavimo mechanizmo programa - „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“
Tarptautinės darbo grupės narys
Atsakingas už „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų“ poreikio identifikavimą ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo formų mechanizmo kūrimą.
2011 m. gegužė – birželis „Visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos praktinio mokymo centro sukūrimas“. Lietuvos Sveikatos Mokslų universitetas, Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-066.
Projekto bendraautorius, mokslinis autorinis darbas
Atsakingas už Sveikatos informacijos sistemų imitatoriaus duomenų rinkinio teminės dalies –„Visuomenės sveikatos biuro veiklos sveikatos informacijos rinkinys“ pateikimą
2012 m. lapkritis – 2013 m. vasaris GYTS (Global Youth Tobacco Survey) tyrimas Kauno miesto mokyklinio ugdymo įstaigose. Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, Lietuvos sveikatos psichologų sąjunga.
Projekto iniciatorius, vykdytojas
Atsakingas už tyrimo organizavimą, koordinavimą, dalies rezultatų analizę, pateikimą. Šių duomenų pagrindu paruošta profilaktikos programa skirta Kauno miesto pradinių klasių moksleiviams.

«
»
   Please Enter Your Full Name
   Please Enter Your Valid Email Address
   Please Enter Your Valid Phone Number

   +370 603 37322